życiorys

Adam Bilski, starosta oświęcimski, ma 49 lat, jest żonaty, ma pięcioro dzieci, rodowity oświęcimianin, wykształcenie wyższe — absolwent Politechniki Krakowskiej w Krakowie. Ukończył studia podyplomowe: pedagogiczne, z zakresu administracji publicznej oraz studium integracji europejskiej.

W latach 1990–1998 był Kierownikiem Urzędu Rejonowego w Oświęcimiu. Radny I i II kadencji w Radzie Miejskiej w Oświęcimiu, a obecnie radny Powiatu Oświęcimskiego.

Jego działalność publiczna wykracza poza pełnione funkcje aktywnie uczestniczy w życiu społecznym i politycznym Ziemi Oświęcimskiej. Był współzałożycielem NSZZ „Solidarność”, Komitetu Obywatelskiego w Oświęcimiu, liderem Oświęcimskiej Koalicji Obywatelskiej, a obecnie jest Prezesem Zarządu Powiatowego Stronnictwa Konserwatywno­‑Ludowego.

Jest założycielem Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Inicjatyw Rozwoju Ziemi Oświęcimskiej oraz fundatorem Fundacji „Oświęcimskie Centrum Praw Człowieka” w Oświęcimiu.

Adam Bilski to człowiek prawy i twórczy, podejmujący nowe inicjatywy i działania. To starosta, którego zazdrościć nam może cała Małopolska.

To dobry kandydat na posła!