Szanowni Państwo!

Przyszłość naszego regionu zależy od dobrego wyboru każdego z nas. Tylko ktoś, komu bliskie są sprawy ludzi żyjących tu w Małopolsce południowo­‑zachodniej, może dobrze reprezentować Wasze interesy w parlamencie.

Jestem jednym z Was. Przez ostatnie dziesięć lat będąc radnym Rady Miejskiej w Oświęcimiu oraz Kierownikiem Urzędu Rejonowego, a następnie Starostą Oświęcimskim, dobrze poznałem problemy i potrzeby mieszkańców naszego regionu.

Dzisiaj proponuję Państwu, abyście zdobyte przeze mnie w samorządzie doświadczenie i wiedzę wykorzystali w osobie posła Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Działalność publiczna to przede wszystkim umiejętność słuchania i skutecznego rozwiązywania ludzkich spraw. Pragnę wspierać inicjatywy lokalnych środowisk społecznych i gospodarczych, których wiele rodzi się na ziemiach chrzanowskiej, oświęcimskiej, wadowickiej, myślenickiej i suskiej.

Podejmijmy razem nowe wyzwania dla Polski, dla Małopolski południowo­‑zachodniej — to nasza wspólna szansa.

Adam Bilski