program

Szacunek dla zasad i prawa oraz poszanowanie godności człowieka powinno cechować każdego uczestnika życia publicznego
— do tego zobowiązaliśmy się nadając Ojcu Świętemu tytuł Honorowego Obywatela Ziemi Oświęcimskiej.

Równość szans i dostępność edukacji na każdym poziomie stwarza nadzieję budowania przyszłości Nas wszystkich
— Oświęcimska Wyższa Szkoła Humanistyczna będzie jedną z wielu takich ofert dla młodzieży południowo­‑zachodniej Małopolski.

Poprawa infrastruktury komunikacyjnej, odbudowa zniszczeń po powodzi, warunkuje rozwój każdego miasta, każdego regionu
— obwodnice naszych miast, modernizacja i budowa dróg oraz dostęp do autostrad ułatwią nam kontakty turystyczne i gospodarcze oraz przyciągną inwestycje.

Dobre prawo i lepsza administracja wspierająca lokalne inicjatywy społeczne i gospodarcze, rozwój oparty o małą i średnią przedsiębiorczość
— to właściwa droga do zwiększenia ilości miejsc pracy i poprawy życia mieszkańców naszych wsi i miast.

 

Małopolska południowo­‑zachodnia potrzebuje skutecznych i aktywnych liderów, kompetentnych i uczciwych posłów

zdobyte doświadczenie, wiedzę i praktyczne umiejętności chciałbym wykorzystać w parlamencie, dlatego postanowiłem kandydować na posła Małopolski południowo-zachodniej do Sejmu RP,

pragnę wspierać projekty i inicjatywy podejmowane przez lokalne środowiska społeczne i gospodarcze, chcę pokazać, że powiaty chrzanowski, myślenicki, oświęcimski, suski i wadowicki mogą mieć aktywnych i skutecznych posłów mieszkających na co dzień w okręgu z którego kandydują,

chcę uzyskać akceptację dla moich dotychczasowych działań jako Starosty Oświęcimskiego oraz otrzymać wsparcie do dalszej publicznej działalności,

swoją działalność postrzegam jako podejmowanie nowych wyzwań do rozwoju,

dlatego zdecydowałem się kandydować do parlamentu

Działalność publiczną traktuję jako aktywną troskę o nasze wspólne dobro i tworzenie możliwości rozwoju dla wszystkich

jestem mieszkańcem Oświęcimia, tutaj aktywnie włączyłem się w życie społeczne Oświęcimia i Ziemi Oświęcimskiej, zakładając w 1980 roku NSZZ „Solidarność”, później Komitet Obywatelski, a następnie Oświęcimską Koalicję Obywatelską, której byłem liderem,

znam dobrze problemy powiatów, gmin oraz sołectw, z których jestem kandydatem do parlamentu, w latach 1990–1998 pełniłem funkcję Kierownika Urzędu Rejonowego w Oświęcimiu, będąc jednocześnie radnym Rady Miejskiej w Oświęcimiu,

w roku 1998 zostałem wybrany radnym Powiatu Oświęcimskiego oraz pierwszym starostą oświęcimskim III Rzeczypospolitej,

jestem gorącym zwolennikiem współpracy i rozwiązywania problemów wspólnie przez wszystkie szczeble samorządu terytorialnego (gminy, powiaty i województwo),

jestem członkiem Rady Programowej Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego