moje dotychczasowe osiągnięcia

Swoją działalność mogłem prowadzić dzięki moim współpracownikom, ludziom, którzy podobnie jak ja, chcą budować normalne państwo.

jako kierownik urzędu rejonowego

uczestniczyłem w rozwiązywaniu sporów wokół byłego obozu KL Auschwitz-Birkenau, biorąc w obronę interesy naszych mieszkańców,

realizowałem zadania Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego,

współpracowałem przy likwidacji skutków powodzi z 1997 roku,

współpracowałem z samorządami gminnymi w zakresie ochrony środowiska, budownictwa, rolnictwa, leśnictwa, komunalizacji mienia.

jako starosta oświęcimski

podjąłem działania mające na celu powołanie „Oświęcimskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej” w Oświęcimiu, której wniosek znajduje się w Ministerstwie Edukacji Narodowej,

kierowany przeze mnie zarząd powiatu doprowadził do oddłużenia Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu oraz podjął program jego modernizacji,

zainicjowałem starania zmierzające do zlokalizowania w Oświęcimiu instytucji o zasięgu subregionalnym, takich jak: Regionalna Izba Obrachunkowa, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

podjąłem realizację programu modernizacji dróg, dzięki któremu powiat oświęcimski jest na drugim miejscu w kraju pod względem zainwestowanych środków,

uczestniczyłem w opracowaniu większości projektów Wieloletniego Oświęcimskiego Programu Inwestycyjnego, będącego efektem dwuletnich rządowych warsztatów rozwoju Ziemi Oświęcimskiej,

w tym między innymi projektu Oświęcimskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej i modernizacji układu komunikacyjnego, wraz z budową obwodnicy Oświęcimia,

pozyskałem środki finansowe na remont siedziby Powiatowego Urzędu Pracy,

pozyskałem fundusze na pracę dla 150 osób przy usuwaniu tegorocznych skutków powodzi, dla bezrobotnych z terenu powiatu.

w działalności pozarządowej

jestem założycielem Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Inicjatyw Rozwoju Ziemi Oświęcimskiej, organizatora Rodzinnego Biegu Trzeźwości,

nawiązałem współpracę z Amerykańską Agencją ds. Rozwoju Międzynarodowego, której efektem jest projekt „Światowego Centrum praw Człowieka” w Oświęcimiu,

jestem fundatorem Fundacji „Oświęcimskie Centrum Praw Człowieka” w Oświęcimiu; jej głównym celem jest zmiana wizerunku Oświęcimia, poprzez edukacyjną i naukową działalność Instytutu Praw Człowieka, tworzonego przy współpracy pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.